• Ελληνικά
  • English (UK)
b2b

Προσφέρουμε: Όλα τα είδη των υπηρεσιών B2B

Παρακαλώ δείτε όλες τις υπηρεσίες μας αναλυτικά παρακάτω:


Συμμετέχουμε και σας εκπροσωπούμε σε roadshows, σεμινάρια, παρουσιάσεις κατάλογων και άλλες εξειδικευμένες δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων που οργανώνονται από μεγάλους και μικρο-μεσαίους οργανωτές ταξιδιών.

Τα οφέλη σας:

Προσπαθούμε μέσα από την προσωπική επαφή με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να δημιουργήσουμε επιχειρηματικές σχέσεις για ευαισθητοποίηση των προϊόντων σας και προκειμένου αύξηση των πωλήσεων.

Χρησιμοποιούμε το δίκτυό και τις επαφές μας για να τοποθετήσουμε το προϊόν σας σε προγράμματα διαφόρων οργανωτών ταξιδίου αλλά και για να σας προβάλουμε σε τουριστικούς πράκτορες, ενώσεις, σωματεία κτλ. Όλα αυτά τα κανάλια πώλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη για αύξηση των πωλήσεων.

Τα οφέλη σας:

  • Άμεση προσέγγιση και επαφή του προϊόντος σας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη βιομηχανία
  • Διεύρυνση σε διάφορα κανάλια πωλήσεων
  • Η τοποθέτηση της υπηρεσίας / προϊόν

Επισκέψεις ταξιδιωτικών γραφείων επαφών στον τομέα MICE σε διάφορες πόλεις και την διοργάνωση εργαστηρίων αποκλειστικά προσαρμοσμένα για το προϊόν σας.

Πιά τα οφέλη σας:

Προσωπική παρουσίαση του προϊόντος σας σε ταξιδιωτικούς πράκτορες έτσι ώστε να επιτευχθεί γρηγορότερη διάχυση και απήχηση με απώτερο αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν με ή χωρίς οργανωτές ταξιδιών, ή άλλους εταίρους

Τα ταξίδια αυτά έχουν στόχο και κίνητρο να εντείνει ο πελάτης μας τις σχέσεις του με συνεργάτες της τουριστικής βιομηχανίας.

Πιά τα οφέλη σας:

Aνατροπή του τυχών αρνητικού κλίματος στην αγορά η/και αναθέρμανση σχέσεων μεταξύ επαφών